سناریو

شرکت «انی» ایتالیا در پی خرید نفت از ایران است

شرکت الکترونیکی آماده عرضه اولیه معرفی می شود + مشخصات

طرح اروپایی‌ها برای جلوگیری از تحریم کانال ویژه مالی توسط آمریکا

با افزایش قیمت: عرضه لغو شده بلوک "ومعادن" امروز انجام می شود

دستورالعمل جنجالی بانک مرکزی ابلاغ شد/نحوه بازگشت ارز صادراتی

با اعلام رئیس گمرکات افغانستان، ممنوعیت صادرات چهار قلم کالای ایرانی به افغانستان برداشته شد.

شرکت «انی» ایتالیا در پی خرید نفت از ایران است

شرکت الکترونیکی آماده عرضه اولیه معرفی می شود + مشخصات

طرح اروپایی‌ها برای جلوگیری از تحریم کانال ویژه مالی توسط آمریکا

با افزایش قیمت: عرضه لغو شده بلوک "ومعادن" امروز انجام می شود

دستورالعمل جنجالی بانک مرکزی ابلاغ شد/نحوه بازگشت ارز صادراتی

با اعلام رئیس گمرکات افغانستان، ممنوعیت صادرات چهار قلم کالای ایرانی به افغانستان برداشته شد.