با اعلام رئیس گمرکات افغانستان، ممنوعیت صادرات چهار قلم کالای ایرانی به افغانستان برداشته شد.

نویسنده: حسین حقیان | تاریخ انتشار: 1379/10/12

برگشت به پستها